Co symbolizuje liczba 4?

Opublikowano: 14-02-2022

Wróć do spisu artykułów


Liczba 4 jest najmniejszą naturalną liczbą złożoną, tzn. najmniejszą liczbą naturalną większą od 1 niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą co najmniej jeden naturalny dzielnik różny od 1 i od niej samej. Podzielne przez 4 są te liczby, w przypadku których w zapisie dziesiętnym liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4. Czwórka to również najmniejsza liczba naturalna będąca kwadratem innej liczby naturalnej.

Liczba 4 jest obecna w wielu aspektach życia codziennego. Stanowi silne nawiązanie do otaczającej rzeczywistości, przedstawia obraz świata w jego aspektach przestrzennych i czasowych. Czwórka oznacza liczbę stron świata oraz pór roku. Ich niezmienność jest manifestacją stabilności oraz ładu panującego w przyrodzie. Ustalona w ten sposób harmonia sprawia, że liczba 4 kojarzona jest z ponadczasową równowagą. Warto również zwrócić uwagę na jej mocne powiązanie z fazami księżyca. Uniwersalne znaczenie liczby 4 znajduje odzwierciedlenie m.in. w czteroramiennych symbolach krzyża, który zyskał rangę emblematu religijnego, zwłaszcza w chrześcijaństwie, oraz swastyki (krzyża o ramionach zagiętych pod kątem prostym), która w kulturach starożytnych symbolizowała ogień i słońce. Czwórka oznacza również liczbę ścian domu, które wyznaczają intymną przestrzeń bytowania człowieka. W obrzędowości ludowej rozpowszechniony jest zwyczaj okadzania czterech kątów w celu zabezpieczenia domostwa przed złymi mocami.

W starożytnej Grecji liczba 4 poświęcona była Hermesowi. Między kolejnymi igrzyskami w Olimpii obowiązywała czteroletnia przerwa (tzw. olimpiada). Starożytna filozofia wyróżnia cztery żywioły: ziemię, powietrze, wodę i ogień, leżące u podstaw rzeczywistości materialnej. W starożytnych mitach (m.in. u Hezjoda i Owidiusza) przedstawia się rozwój ludzkości w postaci czterech wieków: złotego, srebrnego, brązowego i żelaznego. W Księdze Rodzaju liczba 4 oznacza porządek w odniesieniu do spraw ziemskich. Cztery to liczba ewangelistów (Jan, Marek, Łukasz i Mateusz). Czwórka jest również powiązana z jeźdźcami Apokalipsy, którzy mają się pojawić przed Sądem Ostatecznym, oraz niesionymi przez nich klęskami (Zaraza, Wojna, Głód i Śmierć). Cztery dni spoczywał w grobie Łazarz, którego wskrzesił Jezus. W teologii chrześcijańskiej wymienia się 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.

W wielu krajach azjatyckich czwórka uznawana jest za liczbę pechową i złowróżbną. Wynika to z faktu, że słowo „cztery” jest w wymowie podobne do słowa oznaczającego śmierć. Ze względu na obawy związane z możliwością wystąpienia zdarzeń niepożądanych czwórka jest usuwana z przestrzeni publicznej, a jej miejsce zajmują inne symbole. Zjawisko to, zwane tetrafobią, sprawia, że niektórzy producenci samochodów i urządzeń elektronicznych rezygnują z produkcji modeli o numerach zawierających czwórkę w obawie przed poważnymi stratami finansowymi.

Bogata symbolika liczby 4 sprawia, że stanowi ona istotny element dzieł literackich, artystycznych czy filmowych. Przekazywane przez nią trwałość i uniwersalność pozwalają na ukazanie ludzkiego życia w niezwykle prawdziwy sposób. Nawiązanie do pór roku ukazuje obraz nieprzerwanego cyklu natury i doskonale oddaje panujący w świecie porządek. W numerologii 4 symbolizuje rozsądek i niezawodność w działaniu, a także bezkompromisowość i upór w dążeniu do celu.

Udostępnij:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję