Czy warto inwestować w akcje?

Opublikowano: 09-12-2021

Wróć do spisu artykułów


Osoba, która deklaruje, że posiada określone akcje, jest z reguły uważana za kogoś majętnego. W rzeczywistości jednak sytuacja nie jest taka oczywista. Posiadacz akcji nie jest z góry skazany na porażkę, ale o jego statusie materialnym decyduje przede wszystkim rentowność akcji zgromadzonych w portfelu inwestycyjnym.

Czym jest akcja? Akcja, mówiąc najprościej, to papier wartościowy potwierdzający prawo do uczestnictwa we własności przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej), które tę akcję wyemitowało. W związku z własnością akcji akcjonariuszowi przysługują określone prawa majątkowe, takie jak prawo do dywidendy, prawo do udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki oraz prawo poboru akcji nowej emisji, i niemajątkowe (tzw. korporacyjne), m.in. prawo głosu, prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do zaskarżania uchwał takiego zgromadzenia czy prawo do uzyskania informacji.

Przez emisję akcji przedsiębiorstwa pozyskują kapitał, natomiast akcjonariusze, o ile przedsiębiorstwo wykazuje zyski, mogą liczyć na określone korzyści. Do najważniejszych zalet lokowania kapitału w akcje, które nie występują w przypadku innych form inwestowania, należą:

— Większe zyski niż w przypadku lokat bankowych czy obligacji. Wartość akcji niektórych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wzrosła w ciągu kilkunastu lat nawet o kilka, a nawet kilkanaście tysięcy procent, tzn. każda złotówka zainwestowana w odpowiednią spółkę przyniosła po kilkunastu latach nawet 50-150 złotych. Oznacza to, że inwestor, który w odpowiednim momencie zdecydował się kupić akcje jednej z takich spółek za kwotę kilku tysięcy złotych, po kilkunastu latach był milionerem. Takie wzrosty napędzają popyt wśród osób inwestujących na giełdzie, ponieważ liczą oni na podobny zysk. Niestety tak „opłacalne” akcje trafiają się niezwykle rzadko. Warto jednak liczyć na takie okazje. Zysk z akcji może być zdecydowanie większy niż w przypadku obligacji lub lokat terminowych.
— Możliwość wypłaty dywidendy. Zakup akcji przedsiębiorstwa wiąże się z nabyciem pewnej części majątku. Oznacza to, że inwestor może liczyć na wynikające z tego faktu korzyści. Jedną z nich jest możliwość wypłaty dywidendy. Mówiąc prościej, inwestorowi należy się część zysków przedsiębiorstwa, która jest proporcjonalna do liczby posiadanych akcji. W związku z tym im więcej pieniędzy zainwestujemy, tym więcej otrzymamy w ramach dywidendy.
— Elastyczność inwestycyjna. Akcjonariusz może kupować i sprzedawać akcje w dowolnym czasie oraz zgodnie z własnymi upodobaniami i oczekiwaniami. Może aktywnie reagować na zmiany zachodzące na rynku przez zawieranie odpowiednich transakcji kupna i sprzedaży oraz dobór papierów wartościowych posiadanych w portfelu inwestycyjnym. Sam jest odpowiedzialny za uzyskany w ten sposób wynik finansowy. Niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia z zyskiem czy ze stratą.

Niestety posiadanie akcji wiąże się też z pewnymi problemami. Do najważniejszych z nich należą:

— Brak gwarancji regularnych zysków i ryzyko znacznych strat. To chyba największa wada posiadania akcji. Mimo że zyski mogą być teoretycznie nieograniczone, trzeba się również liczyć ze znacznymi stratami.
— Nieprzewidywalność rynku. Ceny akcji wahają się w zależności od podaży i popytu. Umiejętne „granie na giełdzie” wymaga ogromnej wiedzy i jeszcze większego doświadczenia. Nie da się ukryć, że największe korzyści na tym polu odnoszą ci gracze, którzy potrafią umiejętnie przewidywać rozwój wydarzeń na rynku.

Posiadanie akcji ma zarówno swoje wady, jak i zalety. To, czy ten sposób inwestowania będzie dla inwestora korzystny, zależy przede wszystkim od jego wiedzy, doświadczenia, ale również od odrobiny szczęścia. I oczywiście wymaga cierpliwości, ale o tym każdy inwestor zapewne już wie.

Udostępnij:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję