Jakie informacje gromadzi BIK?

Opublikowano: 15-04-2021

Wróć do spisu artykułów


Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIK, jest przedsiębiorstwem, które gromadzi i udostępnia informacje dotyczące historii kredytowej osób fizycznych i innych podmiotów z całej Polski. Jakie dokładnie dane posiada Biuro Informacji Kredytowej? Kto je przekazuje? Jak można sprawdzić w BIK informacje na swój temat?

 

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, powołano w 1997 roku na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Założyły je prywatne banki i Związek Banków Polskich w celu łatwiejszego gromadzenia i udostępniania danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach zaciągających kredyty i pożyczki.

Do BIK trafiają informacje o zobowiązaniach kredytowych spłaconych i obecnie spłacanych. Na podstawie tych informacji instytucje korzystające z bazy danych BIK mogą sprawdzać wiarygodność klienta i podejmować decyzje o udzieleniu finansowania. Aktualnie w bazie BIK znajdują się informacje dotyczące przeszło 25 mln klientów indywidualnych, a także ponad 1,4 mln klientów biznesowych, rolników i innych podmiotów.

 

Jakie instytucje przekazują dane do BIK?

Z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje ponad 700 instytucji finansowych. Baza BIK jest największą tego rodzaju bazą w Polsce, pozwalającą na wymianę danych dotyczących kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dane do BIK przekazywane są przez takie instytucje jak banki komercyjne, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), firmy pożyczkowe.

 

Jakie dane są przekazywane do BIK?

Zakres danych przekazywanych do bazy Biura Informacji Kredytowej zależy od tego, jaka instytucja je przekazuje, a także od rodzaju kredytu i pożyczki. Dane przesyłane do BIK dzielą się na trzy kategorie:

— dane o kredytach i pożyczkach;
— dane o klientach — kredytobiorcach, pożyczkobiorcach;
— dane o zapytaniach o kredyty i pożyczki.

 

Dane o kredytach i pożyczkach

To najszersza grupa danych przekazywanych do BIK. Odnoszą się one do kredytów lub pożyczek zaciąganych przez klientów, w tym do ich rodzaju, kwoty, waluty, daty otwarcia i zamknięcia, kwoty raty, zabezpieczenia, aktualnego statusu spłaty zobowiązania. Co ważne, dane wprowadzane do bazy BIK są zarówno danymi o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym. Oznacza to, że baza BIK nie jest wyłącznie bazą dłużników. Dane pozytywne odnoszą się do zobowiązań spłacanych terminowo i budują pozytywną zdolność kredytową, natomiast negatywne dotyczą opóźnień w spłacie lub niespłaconych zobowiązań.

 

Dane o klientach — kredytobiorcach, pożyczkobiorcach

Do BIK przesyłane są dane przeznaczone do identyfikacji klienta, w tym jego imię, nazwisko, adres, numer PESEL i numer dowodu osobistego, data i miejsce urodzenia. Dodatkowo banki przekazują do BIK dane socjodemograficzne, między innymi stan cywilny, zawód, dochód, liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

Dane o zapytaniach o kredyty i pożyczki

Baza BIK obejmuje również informacje dotyczące zapytań o historię kredytową, które wysyłane są przez instytucje. Dzięki temu można się dowiedzieć, która z nich sprawdzała zdolność kredytową klienta w bazie.

 

Jak sprawdzić swoje dane w BIK?

Aby sprawdzić, jaka jest ocena naszej zdolności kredytowej i naszego obciążenia obsługą zadłużenia, można pobrać raport BIK na swój temat. Pozwala on na zapoznanie się ze wszystkimi informacjami o zobowiązaniach i zapytaniach. Raport ten można pobrać online.

Udostępnij:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję