Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica

34.117,50 zł

Opublikowano: 16-10-2020

Wygaśnie: 28-02-2022


Udostępnij:
Napisz wiadomość

Opis

Syndyk masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną opcją aukcji, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowica, gmina Szczucin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 486 z obrębu 0004, o powierzchni 2,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00068747/3, wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

UWAGA: nieruchomość ma charakter rolny, jednak zgodnie z art. 2a ust. 3 punkt 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.) nabywcą nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert może być każdy. Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa (art. 3 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy).

 

Cena wywoławcza: 34.117,50 złotych (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 listopada 2020 r., godz. 13:00, w  biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

 

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

 

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje, jak również dostępny w biurze Syndyka.

 

Informacje dodatkowe

Rynek: wtórny

Powierzchnia działki: 2370

Formularz kontaktowy

Aby móc wysłać wiadomość musisz być zalogowany

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję