Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa

4.695,00 zł

Opublikowano: 16-10-2020

Wygaśnie: 28-02-2022


Udostępnij:
Napisz wiadomość

Opis

Syndyk masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, zamieszkałego w Warszawie, zaprasza do udziału w konkursie ofert z obligatoryjną opcją aukcji, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoniowa, gmina Dębno, oznaczonej numerami ewidencyjnym działki 21 i 78/1 z obrębu 0006, o łącznej powierzchni 0,29 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/00045443/3, wchodzącej w skład masy upadłości Macieja Liszki w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Macieja Liszki w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

UWAGA: nieruchomość ma charakter rolny, jednak zgodnie z art. 1a punkt 1 litera b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.) przepisy tej ustawy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem konkursu ofert.

 

Cena wywoławcza: 4.695,00 złotych (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

 

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 19 listopada 2020 r., godz. 12:00, w  biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

 

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

 

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje, jak również dostępny w biurze Syndyka.

Informacje dodatkowe

Rynek: wtórny

Powierzchnia działki: 290


Aby móc wysłać wiadomość musisz być zalogowanyPILNE

Twoje ogłoszenie będzie oznaczone etykietą PILNE

14 dni | 7,00 PLN

PILNE

POLECANE

Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane na stronie głównej

14 dni | 19,00 PLN

NAJLEPSZA OPCJA
POLECANE

WYRÓŻNIONE

Twoje ogłoszenie będzie oznaczone etykietą WYRÓŻNIONE w wybranej przez Ciebie kategorii

14 dni | 9,00 PLN

WYRÓŻNIONE
Nazwa: cena
Koszt promowania ogłoszenia (14) Pilne 0,00
Koszt promowania ogłoszenia (14) Polecane 0,00
Koszt promowania ogłoszenia (14) Wyróżnione 0,00
Total to be paid: 0,00

Brak etykiety "Pilne"


Ogłoszenie nie jest promowane na stronie głównej


Ogłoszenie nie jest promowane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję